NEDERLANDERS
OVERZEE
Home

Inleiding

De afleveringen

DVD info

Filmfragmenten

Foto's

Lokaties in de wereld.

Gebruikte muziek

De pers 1983-6

Perspresentatie

Suriname

Credits

Links

Contact
De Lokaties
©  Fuga
Film
Produkties bv.
 
OVERZEE
NEDERLANDERS
Het idee werd geboren toen Jan Dorresteijn voor de NOS  meewerkte aan een documentaire in Zuid-Korea.  De Nederlandse ambassadeur ter plaatse, Drs. R. van den Berg, vertelde hem dat er in Korea 17e eeuwse overblijfselen waren van een Nederlandse expeditie. Of dat geen idee zou zijn voor een film. 

In de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag was maar weinig te vinden over het onderwerp. En zo groeide al spoedig het idee een hele serie programma's over Nederlanders Overzee te gaan maken, een idee waarnaar men bij VERONICA wel oren had.

Wat Dorresteijn vooral interesseerde was erachter te komen hoe dat volk van kaarsenmakers, boeren, vissers, vrachtvaarders en kooplieden niet alleen generaties lang oorlog kon blijven voeren tegen de Spanjaarden, maar bovendien in zo'n  vijf jaar tijd de hele wereld openlegde en een handelsimperium uit de grond stampte dat nergens mee vergeleken kan worden.

Samen met tekstschrijver Felix Thijssen probeerde Dorresteijn vooral ook de vinger te leggen op de drijfveren erachter, op de roekeloze dynamiek waarmee dat Hollandse mirakel tot stand werd gebracht, op de ontberingen en opofferingen die men zich ervoor moest getroosten.  Het lijkt allemaal mooi en romantisch, maar ga maar eens onderweg met zo'n stel uit de kroegen geronselde zeelui op een schip dat niet veel meer was dan een handig in elkaar getimmerde hoeveelheid hout met zeilen erop, zonder radio en radar en met een snelheid die maandenlang nog geen gemiddelde van vier kilometer per uur haalde. 

Opvallend is hoe de Nederlanders zich altijd en overal aanpasten aan hun omgeving en aan de mensen die ze tegenkwamen.  Dat betekende dat ze in het ene gebied als koloniale heersers optraden maar in een heel ander land in het stof kropen voor de bewoners. Dat laatste gebeurde in Japan, waar de Nederlanders lange tijd als enige Westerlingen getolereerd werden.

Home.
Hoe de TV-serie ontstond...