NEDERLANDERS
OVERZEE
Home

Inleiding

De afleveringen

DVD info

Filmfragmenten

Foto's

Lokaties in de wereld.

Gebruikte muziek

De pers 1983-6

Perspresentatie

Suriname

Credits

Links

Contact
De Lokaties
©  Fuga
Film
Produkties bv.
 
OVERZEE
NEDERLANDERS
Aflevering 1 : Het Hollands Mirakel. (Nederland)

Dit artikel verscheen in het Veronicablad in het seizoen 1983-1984.

De "Gouden Eeuw" is een periode van ongekende bloei geweest in de geschiedenis van ons land.  Hoewel de Lage Landen tachtig jaar vrijwel onafgebroken het strijdperk waren in de oorlog met Spanje werd het leven in ons land gekenmerkt door ondernemingslust en durf.  In nog geen honderd jaar tijd werd een wijdvertakt handelsnet opgebouwd.

Rond 1550 lag het economisch zwaartepunt nog in de zuidelijke provincies, het tegenwoordige BelgiŽ. Antwerpen was toen de grootste haven van Europa en tevens eindpunt van de Portugese scheepvaart die zich tot alle werelddelen uitstrekte. Honderd jaar later ligt het centrum van nijverheid in Amsterdam, het nieuwe zenuwcentrum van de overzeese handel, die geheel in Nederlandse handen was. Overzee verdreven de Nederlanders de Portugezen uit vele handelsposten, van BraziliŽ tot Japan.  Dit alles gaf de jonge Republiek der Nederlanden, die in 1648 bij de Vrede van Munster onafhankelijk werd, een nieuw aanzien.

In de zestiende eeuw waren de Nederlanders de expediteurs van Europa, alle waren die door de Portugezen werden aangevoerd uit alle delen van de wereld werden door ons verder verscheept en verhandeld over heel Europa. De Nederlanders bleven in die tijd nog in Europa, hoewel er wel een paar boeren naar de Azoren waren getrokken en er nog een paar andere incidentele verre expedities waren.

Pas aan het eind van de 16de eeuw begon Nederland expansiedrift te tonen. We kozen het ruime sop en trokken de hele wereld rond om handel te drijven. En met succes, want ons land werd binnen korte tijd een waar koloniaal imperium. In alle delen van de wereld zaten landgenoten, zelfs op plaatsen waar we vandaag de dag nog nauwelijks enige notie hebben. Veronica's serie "Nederlanders Overzee" bezoekt een aantal van die plaatsen.
 
Al voor 1600 gingen Hollandse vloten van 3 tot 6 schepen gezamenlijk op weg naar het verre oosten, vooral IndonesiŽ. Vaak gebeurde het dat zij elkaar onderweg door storm of mist uit het oog verloren. Van te voren waren vaste plaatsen afgesproken waar zij elkaar opnieuw zouden ontmoeten. Zoals bijvoorbeeld: de Azoren of de Kaapverdische eilanden. Op die plaatsen werd dan ook altijd "scheepsraad" gehouden om het verdere verloop van de tocht te bespreken.
Aflevering 1. HET HOLLANDS MIRAKEL.
Home                                         DVD                        Naar aflevering 2.